Vi  tilbyr ikke videokonsultasjoner. Dette er egnet for problemstillinger hvor det ikke er nødvendig at legen må være i direkte kontakt med pasienten eller trenge ikke tekniske hjelpemidler på kontoret for en tilstrekkelig undersøkelse. Det er også viktig for i tillfeller er fare for  smitte nå under koronaepidemien

Videokonsultasjoner har samme pris som vanlige konsultasjoner på legekontoret. Faktura tilsendes. Du trenger ikke bruke BankID, bare oppgi navn og telefonnummer. Det er også mulig å få faktura på SMS.