Legetime med fysisk oppmøte er den normale type undersøkelse hvor Pasienten møter fysisk på kontoret