Vi  tilbyr E-konsultasjoner. Dette er egnet for problemstillinger hvor det ikke er nødvendig at legen må være i direkte kontakt med pasienten .Pasienten sender melding via helsenorge og får beskjed via mail/Helsenorge.